Ordförande

Vice ordförande

Kenneth Mattsson

Kassör

Susanne Persson

Sekreterare

Övriga ordinarie Ledamöter

Vakant

Vakant

Vakant

Vakant

Suppleanter

Roland Persson

Vakant

Revisor

Eva Ahlqvist

Valberedning

Vakant