Ordförande

Vice ordförande

Kenneth Mattsson

Kassör

Susanne Persson

Sekreterare

Övriga ordinarie Ledamöter

Suppleanter

Roland Persson

Eva Lundqvist

Revisor

Eva Ahlqvist

Valberedning

Vakant