Ordförande

Christine Jadenbrink

Vice ordförande

Kenneth Mattsson

Kassör

Susanne Persson

Sekreterare

Sara Fransson

Övriga ordinarie Ledamöter

Lars Göransson

Suppleanter

Sofia Göransson

Roland Persson

Merja Sirkka

Eva Lundqvist

Revisor

Eva Ahlqvist

Valberedning

Vakant